Nyheter

 

Tyst vårretreat på Tankar för första gången

Publicerad: 28.02.2018

I maj ordnas för första gången en tyst vårretreat på Tankar. Redan flera år har det ordnats retreater på hösten men nu blir det ett försök med vårretreat.
Tidpunkten är tisdag-fredag 22-25 maj. Temat för retreaten är Levande vatten.
Ledare för retreaten är kantor Åsa Westerlund, som tidigare bland annat arbetade som föreståndare på retreatgården Snoan. Hon är utbildad retreatledare och står för väglednings- och meditationspassen. Prosten Olof Henricson kommer att
förrätta morgonmässorna.

På Tankar bor man i den gamla lotsstationen och där hålls också meditationerna i det fina tornrummet. Tidebönerna och morgonmässorna firas i kyrkan.
Caféinnehavare Mika Peltoniemi står för trakteringen och den ordnas i caféet.
Max 12–15 personer kan delta. Arrangör är Karleby svenska församling i samarbete med Förbundet Kyrkans Ungdom. Anmälning sker senast 13 maj via KU:s hemsida eller tfn 045 2348 073.
Retreaten kostar 190 euro för enkelrum och 160 euro för dubbelrum samt en anmälningsavgift à 30 euro som inte återbetalas vid eventuell annullering.
Om du vill veta mera om retreatverksamheten på Tankar, kontakta Kristina eller .
Retreatens tideböner och morgonmässor firas i Tankar