Nyheter

 

Tapio Luoma valdes till ny ärkebiskop

Publicerad: 01.03.2018

Biskop Tapio Luoma. Bild: Kirkon kuvapankki/Markku PihlajaBiskopen i Esbo stift Tapio Luoma har valts till ny ärkebiskop för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Enligt den preliminära rösträkningen fick han 56,17 procent av rösterna.
I den andra omgången i valet var biskopen i Esbo stift, teologie doktor Tapio Luomas röstetal 374,667 (56,17 procent) och biskopen i Borgå stift, docent Björn Vikströms röstetal var 292,333 (43,83 procent).

Tapio Luoma vigdes till präst 1987. Han vigdes till biskop i Esbo stift i februari 2012. Åren 2002-2012 var han kyrkoherde i Seinäjoki församling. Luoma har varit prästassessor vid Lappo domkapitel 2001-2007 och kontraktsprost i prosteriet Etelä-Pohjanmaan rovastikunta 2010-2012. Han har också haft andra förtroendeuppdrag i kyrkan innan han valdes till biskop, bland annat som ombud i kyrkomötet. Luoma blev teologie doktor 1999. Han valdes till årets präst 2000.

Valresultatet fastställs av Åbo domkapitel på fredag 2.3 vid en session som börjar klockan 13. Det informeras om det fastställda valresultatet på fredag eftermiddag.
Sammanlagt 1 529 personer hade rösträtt i ärkebiskopsvalet. Antalet röstberättigade har ändrat under valprocessens gång eftersom antalet präster i ärkestiftet har varierat.

Den nya ärkebiskopen tillträder den 1 juni 2018. Installationen av den nya ärkebiskopen sker söndagen den 3 juni i Åbo domkyrka.

Text: Kyrkans tidningstjänst