Nyheter

 

Fick du boken?

Publicerad: 14.03.2018

I boken Kraft till Förändring berättar olika slags människor – bland andra en sångartist, en studerande, en ex-kriminell, en riksdagsledamot och en företagare – om svårigheter de gått igenom i livet som man inte alltid talar om i offentligheten.

De som överlåtit sina historier berättar om hur de fann hjälp och hopp när de befann sig i en svår livssituation. De här tankeväckande förvandlingsberättelserna finns i den bok som distribuerades per post till de flesta hem i Karleby förra veckan. De som har ett meddelande på postlådan om att de inte vill ha reklam fick ingen bok, men boken kan också beställas gratis i efterhand per telefon, tfn 040 701 7988.

Förvandlingsberättelserna presenteras även i Alfa TV varje kväll kl. 21 under kampanjmånaden. Dessutom finns berättelserna på adressen www.forandring. fi och i en samlad version på YouTube. Bakom mediekampanjen står 75 kristna församlingar i Österbotten och mediemissionsorganisationen IRR-TV. Församlingarnas mål är att via kampanjen förmedla hopp till människor som kämpar med olika former av svårigheter i livet.