Nyheter

 

Hindersprövning för äktenskap kan nu göras digitalt

Publicerad: 14.03.2018

Ska ni gifta er? Kyrkan har öppnat en e-tjänst där hindersprövning för äktenskap kan skötas elektroniskt. Tjänsten är öppen varje dag dygnet runt. Link till tjänsten

Ni kan använda tjänsten om ni är minst 18 år och har en hemkommun i Finland. Åtminstone en av parterna som önskar kyrklig vigsel ska vara medlem i kyrkan och ni behöver också använda bankkoder eller mobilcertifikat.

Man kan också begära hindersprövning genom att besöka församlingens pastorskansli eller per post med den blankett som är avsedd för ändamålet.