Nyheter

 

Det är valår i kyrkan - intresserad av att ställa upp?

Publicerad: 11.04.2018

 I sociala medier används hashtaggen #minkyrka.I höst väljs nya förtroendevalda i församlingarna för mandatperioden 2019–2022. Valdagen är den 18 november.
Församlingarnas förtroendevalda påverkar hur kyrkan ser ut i framtiden. Temat för församlings-valet 2018 är Min kyrka. I sociala medier används hashtaggen #minkyrka.
Församlingsvalet är det enda valet som hålls över hela landet där den som fyllt 16 år får rösta. En konfirmerad församlingsmedlem som har fyllt 18 år kan ställa upp som kandidat.

Nytt i det här valet är att valmansföreningarna har möjlighet att presentera sig på församlingsvalets webbplats forsamlingsvalet.fi.

– På webbplatsen kan personer som är intresserade av att ställa upp söka de valmansföreningar som kan-ske redan finns i hemförsamlingen. Vi önskar att ombuden öppet beskriver föreningen så att intresserade kan ta kontakt, säger Maria Borg-Karlsson som är svensk projektsekreterare för församlingsvalet.

Församlingsvalet är ett lokalt val som erbjuder församlingsmedlemmar en utmärkt möjlighet att på-verka kyrkan i sin egen närmiljö.

– Kyrkan behöver engagerade beslutsfattare i olika åldrar och med olika bakgrund. Målet är att få såväl nya fräscha ansikten bland kandidaterna som erfarna påverkare och personer med lång erfarenhet som förtroendevalda, säger
församlingsvalets kampanjchef Hanna Piira.

Kandidaterna ställs upp av valmansföreningar. De kan ha en geografisk förankring i en by eller stadsdel, vara förankrad i ett parti, en väckelserörelse eller ha någon annan gemensam värdegrund. Valmansföreningen samlar sina kandidater på en lista. Kandidaterna har till exempel gemensam syn på hur kyrkan kan förnyas, främja jämlikhet eller stärka de ungas ställning i kyrkan.

I Karleby svenska församling är församlingsvalet ett dubbelval: Den som röstar väljer en kandidat till församlingsrådet och en till gemensamma kyrkofullmäktige. Församlingsrådet besluter om församlingens verksamhet och personal, medan gemensamma kyrkofullmäktige besluter om frågor som rör ekonomi och fastigheter i Karleby kyrkliga samfällighet.
Man kan ställa upp för endera eller båda organen.
Kandidatnomineringen pågår till 17.9.