Nyheter

 

Karleby kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkoråds beslut den 7 november 2018

Publicerad: 08.11.2018

Gemensamma kyrkorådet godkände budgeten för 2019. Innan budgeten presenteras för kyrkofullmäktige den 18 december för fastställning, begärs utlåtanden om budgeten av församlingsråden.

Intäkterna totalt är 12,9 miljoner euro i 2019 års budget. Inkomsterna från kyrkoskatten uppskattas ligga kvar på samma nivå som under innevarande år; kyrkoskattens andel av de totala intäkterna är ca 78 procent. Karleby kyrkliga samfällighet får nästa år en knapp miljon euro statliga bidrag, vilket är ca 20 000 euro mindre än i år.

Verksamhetens avkastning sjunker ca 4 procent nästa år. Driftskostnaderna är 10,9 miljoner euro. Personalkostnaderna uppgår till ca 62 procent av de totala kostnaderna. Resultatet för år 2019 beräknas uppvisa en vinst på ca 182 000 euro. 1,9 miljoner har reserverats för investeringar. Under 2019 förverkligas bl a grundrenoveringen av insidan av Karleby kyrka, också ytterdörrarna och fönstren renoveras. Ett nytt församlingshem byggs i Lochteå.

Fyra medlemmar i det gemensamma kyrkorådet lämnade in en rättelseyrkan över beslutet från mötet den 11 oktober 2018 angående användandet av Yxpila kyrka. Man förde fram att ärendet borde återupptas och att man inte skulle grunda någon arbetsgrupp. I rättelseyrkan konstaterades att ingen röstning hölls mellan det på mötet framförda och understödda förslaget att grunda en arbetsgrupp och föredragarens beslutsförslag.

Gemensamma kyrkorådet beslöt att förkasta rättelseyrkan med rösterna 7 mot 6.