Nyheter

 

Förhandsröstningen pågår ända till lördagen

Publicerad: 08.11.2018

Förhandsröstningen i församlingsvalet pågår ända till lördagen den 10 november.
Det lönar sig att söka fram en lämplig tid och plats för förhandsröstning, ifall det är oklart om du har möjlighet att rösta på den egentliga valdagen, söndag 18.11.

Det går också att förhandsrösta på andra orter utanför den egna hemförsamlingen i Karleby. Detta är en ypperlig möjlighet
t ex för studerande.

Den som är medlem i församlingen och fyller 16 år senast på valdagen har rösträtt. Kandidaterna och valmansföreningarna presenteras i valtidningen som delades ut till varje hem. Tidningen finns också på församlingens hemsida.
Också valkompassen på adressen forsamlingsvalet.fi/valkompassen kan hjälpa väljaren att hitta en lämplig kandidat. Alla kandidater är dock inte med i valkompassen.