Nyheter

 

Lähetyssoppi också på svenska!

Publicerad: 20.02.2019

 

Fastän Lähetyssoppi i dagarna firat 30-årsfest är platsen och verksamheten där fortfarande rätt obekant för många svenskspråkiga. Under det senaste året har dock Karleby svenska församling funnits med bland de tiotal olika grupper som turvis betjänar i caféet, som är öppet måndag–fredag kl. 10-14. Alla är naturligtvis alltid välkomna att sticka sig in på en kopp kaffe med hembakt dopp eller handla i den lilla hantverks-shopen, som dignar av färgglada, värmande vantar och sockor och många andra trevliga handarbeten och hantverk av olika slag.

Om man uttryckligen vill dricka kaffe eller handla på svenska och samtidigt stöda missionsarbetet i svenska församlingen, kan man närmast passa på tisdagarna 26 februari och 26 mars.
Dessa tisdagar är man också välkommen att dela gemenskapen med Brasrummets syförening som då undantagsvis samlas i Lähetyssoppis hemtrevliga utrymmen med början kl. 13.

Benita Läspä (t.h.) som fungerar som Karleby svenska församlings kontaktperson till Lähetyssoppi, tillsammans med Päivi Klemola, missionssekreterare i finska församlingen och ansvarig för verksamheten i Lähetyssoppi. Foto: Åsa Tylli