Nyheter

 

Satsa på parrelationen

Publicerad: 07.03.2019

Att bygga en bestående grund för livet är temat för en samling med Vivian och Boris Salo i Annasalen lördag eftermiddag den 16 mars.

- Relationerna är det allra viktigaste i livet. De påverkar allt det övriga såsom hälsa och ekonomi. Det lönar sig att göra någonting för att sköta om relationerna. Den billigaste och mest effektiva metoden är friskvård, säger paret Salo, som lett
äktenskapskurser i 20 år med sammanlagt ungefär 2000 deltagare.

Samlingen vill samtidigt inspirera till att delta i en äktenskapskurs som startar i Karleby den 21 mars. Kursen utgår från ett material som används världen över och kommer från den anglikanska församlingen Holy Trinity Brompton i London.

- Kursen är tänkt främst i förebyggande syfte. Man behöver inte tänka att man borde ha problem för att delta, säger
Boris Salo.

- Det som är skönt är att man inte behöver diskutera i grupp. Man talar bara med sin egen partner.

- Kursen passar för alla som har varit gifta eller levt som sambo någon tid. Man behöver inte ha någon speciell
livsåskådning för att delta i kursen, men den bygger på kristna värderingar, inflikar Vivian Salo.
Paret Salo säger att kursen har betytt mycket för många och sätter igång processer i parrelationerna.

Äktenskapskursen i Karleby hålls under sju torsdagskvällar i mars-maj. Undervisningen sker via DVD och innefattar också uppgifter som man gör tillsammans som par. Kursvärdar är Julia och Peter Esberg samt Anne och Peter Silfverberg. Man kan själv avgöra om man deltar i den inledande måltiden eller inte.
Mera information om kursen finns på www.karlebysvenskaforsamling.fi/ nyheter. Sista anmälningsdagen till kursen är 16.3 Vivian och Boris Salo talar varmt om friskvård när det gäller att värna om parförhållandet. och man kan anmäla sig till anne.silfverberg (at) evl.fi.

Föreläsningen Att bygga en bestående grund för livet
i Annasalen lö 16.3 kl. 16.30. Inleds med pizza och sallad à 5 e.