Nyheter

 

Åstrand och Ekstrand vidare till andra omgången i biskopsvalet

Publicerad: 19.03.2019

Enligt den preliminära rösträkningen i första omgången i biskopsvalet i Borgå stift går kyrkoherde Bo-Göran Åstrand och direktor Sixten Ekstrand vidare till valets andra omgång 10 april.

Enligt den preliminära rösträkningen i den första valomgången fördelades rösterna mellan kandidaterna enligt följande: kyrkoherde, TD Harry Sanfrid Backström fick 107 röster, journalisten, TM Lisa Enckell fick 151 röster, kyrkoherde Bo-Göran Åstrand fick 198 röster och direktor, TD Sixten Ekstrand fick 188 röster.

Rösterna kontrollräknas och valresultat fastställs av Borgå domkapitel på onsdag 20 mars vid en session som börjar klockan 13. Ett pressmeddelande om det fastställda valresultatet sänds ut onsdag eftermiddag.

Valdeltagandet i biskopsvalet uppgick till 92,5 procent. Sammanlagt 704 personer hade rösträtt.

Röstberättigade är stiftets präster och lekmannaelektorer som utsetts av församlingarna. Dessutom har lekmannamedlemmarna i stiftsfullmäktige, domkapitlet och stiftets kyrkomötesombud rösträtt.

Ny valomgång den 10 april

Valets andra omgång hålls 10 april mellan de två kandidater som fick flest antal röster i första valomgången.

Inför den andra valomgången hålls två valpaneler med Bo-Göran Åstrand och Sixten Ekstrand. En valpanel hålls måndag 25 mars klockan 18 i Vasa. Valpanelen i församlingssalen på Skolhusgatan 28, Vasa leds av redaktören Stefan Jansson och medieföretagaren Anna Bertills.

En andra valpanel hålls onsdag 27 mars klockan 18 i Domkapitlet på Gymnasiegränd 2 i Borgå. Panelen i Borgå leds av journalisterna Jan-Erik Andelin och Sofia Torvalds.

Den nya biskopen tillträder 1.9.2019 och vigs till ämbetet i Borgå domkyrka 29.9.2019.

 

Kyrklig tidningstjänst