Nyheter

 

Stilla veckan avslutas med fest

Publicerad: 16.04.2019

Under stilla veckan och långfredagen kan man genom att lyssna till utvalda texter i Bibeln följa med vilket lidande Jesus fick utstå för vår skull, när han tog på sig det straff som vi egentligen borde ha fått. Texterna läses under aktläsningarna på kvällarna och under långfredagens avskalade gudstjänster. Det blir också en hel del sång och musik.

Under påskdagens glada festgudstjänst för stora och små firas Jesu seger över syndens och dödens makt och att vägen till himlen öppnats. Festgudstjänsten firas i år i stadskyrkan, eftersom sockenkyrkan renoveras. Församlingens barngrupper, körer, anställda och frivilliga medarbetare medverkar. En blomsterprocessionen inleder gudstjänsten. Gudstjänsten inleds kl. 12.

På påskdagen får den som vill ta med sig påskliljor från kyrkan och föra till någon som gärna tar emot blommor och besök. Kyrkoherden har skrivit en påskhälsning från församlingen, som man kan ge till den man besöker. Kom gärna med och sprid påskglädjen vidare på det här sättet!

 

påsk