Nyheter

 

Gemensamma kyrkorådets beslut den 19.6.2019

Publicerad: 25.06.2019

BESTÄMMELSER ANGÅENDE GRAVMINNESMÄRKEN PÅ ANNA BEGRAVNINGSPLATS

Direktionen för fastighets- och begravningsväsendet har granskat bestämmelserna angående gravminnesmärken på Anna begravningsplats. De nya bestämmelserna tillåter med vissa villkor kantstenar runt planteringsområdet. Avsikten är att underlätta arbetet på begravningsplatsen. Bestämmelserna omfattar även mera preciserade yrkesbenämningar.

TJÄNSTEN SOM ARBETSLEDARE BLIR ORDINARIE

Arbetsledaren Bernt Slottes tjänst på Elisabeth begravningsplats blir ordinarie fr. o. m. 4.9.2019 då hans 6 månader långa prövotid går ut.

SANNA VIISTEENSAARI NY KÖKSANSVARIG I LOCHTEÅ FÖRSAMLING

Till den lediganslagna platsen som köksansvarig i Lochteå församling kom inom utsatt tid 8 ansökningar. Tre sökanden kallades till intervju. Speciellt lades vikt vid lämplig utbildning, arbetserfarenhet, erfarenhet av att ordna tillställningar och motivation. Gemensamma kyrkorådet valde enligt intervjugruppens förslag Sanna Viisteensaari. Hennes uppgifter blir matlagning, servering, städning, övervakning av utrymmen, planering och verkställande av tillställningar. Fyra månaders uppsägningstid tillämpas.

AVSÄGANDE AV FÖRTROENDEUPPDRAG

Antti Lapinoja har begärt befrielse från gruppen för bedömning av barnkonsekvens eftersom han valts till tf. kyrkoherde i Lochteå församling fr. o. m. den 1.7.2019. Gemensamma kyrkorådet valde Paula Pensaari i stället för Lapinoja.

TJÄNSTEN SOM INFORMATIONSCHEF BLIR ORDINARIE

Lisen Forsgårds tjänst som informationschef blir ordinarie fr. o. m. den 7.9.2019 då den 6 månader långa prövotiden går ut.

SKOGSVÅRDSARBETSGRUPPENS SAMMANSÄTTNING

När samfälligheten utvidgades 2009 grundades en arbetsgrupp för skogsvård, där församlingarna varit representerade. Arbetsgruppen hörs som sakkunniga i frågor som berör skogsvård. Som sakkunniga i frågor som rör skog fungerar fortfarande de lokala skogsvårdsföreningarna Keski-Pohjan metsänhoitoyhdistys och Skogsvårdsföreningen Österbotten. Gemensamma kyrkorådet utnämnde församlingsrådens representanter till arbetsgruppen:

Juha Teerikangas, Karleby finska församling
Måns Åkerblom, Karleby svenska församling
Erkki Aho, Kaustby och Ullava församling
Jukka Maunula, Kelviå församling
Mikko Perander, Lochteå församling