Nyheter

 

Biskop Åstrand vigdes till sitt ämbete under högtidliga former

Publicerad: 02.10.2019

Biskopskåpan symboliserar havets böljor

Söndagen den 29.9 vigdes Borgå stifts nya biskop Bo-Göran Åstrand till sitt ämbete av ärkebiskop Tapio Luoma i Borgå domkyrka.

Innan själva vigningsakten kläddes Åstrand i biskopsinsignierna, till vilka hör biskopsskruden, biskopskorset, mitran och biskopsstaven.

Borgå stifts nya biskop Bo-Göran Åstrand bär den traditionella biskopskåpan, mitran och biskopsstaven. Bild: Lisen Forsgård

Biskopskåpan och mitran

Biskopskåpans blåa färg, som är kraftigare nertill, symboliserar både havets böljor och det levande vattnet. Det guldfärgade mönstret symboliserar ett nät. På sleifen, spännet på bröstet, syns Borgå domkyrkas fasad och på skölden Treenighetens symbol. Samma blåa färg och gyllene nätmönster finns också på mitran och stolan. Mitra betyder huvudbindel på grekiska och är biskopens huvudbonad. I luthersk tradition omtalas mitran som symbol för en frälsarhjälm. Stolan är ett ämbetstecken som symboliserar Kristi ok.

Bild: Lisen Forsgård

Biskopsstaven

Biskopsstaven, eller kräklan, representerar herdestaven. Denna enkla silverstav har texten Varen herdar för Guds hjord som i haven i eder vård. 1 Petr.5:2, både på svenska och grekiska och mitt i den böjda överdelen finns ett grekiskt kors. Biskopsstaven bärs av biskopen i vänster hand med den böjda delen framåt.

Biskopskorset

Biskopskorset är ett stort latinskt guldkors med en svagt ornamenterad rand och bärs i en guldkedja runt halsen. Biskopskorset är inte biskopens personliga egendom utan går från biskop till biskop. Stiftet överlåter sedan ett emerituskors till den pensionerade biskopens bruk.

Bo-Göran Åstrand tillträdde tjänsten som biskop 1.9 och är stiftets åttonde biskop. Han efterträdde Björn Vikström, som valde att avgå efter 10 år vid ämbetet.

Bo-Göran Åstrand efterträdde Björn Vikström. Bild: Lisen Forsgård