Nyheter

 

Medlemstappet i Karleby svenska församling minskade något

Publicerad: 06.02.2020

Fastän det totala medlemstappet i Karleby svenska församling är något mindre än föregående år fortsätter trenden med sjunkande medlemsantal.

- I vår församling var de som skrev ut sig 56 personer flera än de som skrev in sig. Då man ännu lägger till de utflyttade som var 16 personer flera än de inflyttade samt att de avlidna var åtta flera än de som döptes får man en helhetsbild av ett minskande medlemsantal.  Orsakerna till medlemsbortfallet är ingenting som kan korrigeras snabbt, utan det krävs målmedvetet och långsiktigt arbete, säger kyrkoherde Per Stenberg.