Nyheter

 

Karleby svenska församling sköter gudstjänsterna via radio och Facebook

Publicerad: 17.03.2020

Pandemin påverkar församlingarnas verksamhet

Utifrån de nya begränsningar som statsrådet beslutat om 16.3 har Karleby svenska församling gjort förändringar i sin verksamhet. All gruppverksamhet är inställd tillsvidare. Diakonimottagningen är stängd, men diakonerna kan vid behov nås per telefon.

Församlingens gudstjänster via radio och Facebook
Tillsvidare kan man lyssna på gudstjänsterna från sockenkyrkan som direktstreaming via nätet. Gudstjänsten från stadskyrkan radieras på Radio Dei (91,8 MHz och 105.9 MHz) och sänds direkt via Facebook. Församlingen samlas alltså inte i kyrkan utan gudstjänstgemenskapen formas av dem som deltar på distans.

Efter gudstjänsterna finns möjlighet till stillhet och enskild bön - i sockenkyrkan kl 11-13 och i stadskyrkan kl 13-15. På plats finns en präst eller församlingsanställd för samtal och själavård. Det handlar inte om en offentlig tillställning men kyrkan håller sina dörrar öppna för dom som har behov av stillhet. Dock bör gränsen på 10 personer beaktas.

Kyrkliga förrättningar sköts med undantags-arrangemang
Församlingen ordnar förrättningar med undantagsarrangemang. Vid dop, vigslar och begravningar kan högst 10 personer vara närvarande, förrättare medräknade. Vid begravning rekommenderar man jordfästning vid graven och att minnesstunden hålls i ett senare skede. Vill man trots allt hålla minnesstund gäller 10 personers regeln.
Detta gäller även utsjungningen, som hålls utomhus eller inte alls.

Gemensam bönestund, men på varsitt håll
Karleby svenska församling uppmanar församlingsmedlemmarna att dagligen, kl 9 och kl 21, be för corona situationen. Detta är ett sätt att på varsitt håll känna den andliga gemenskapen genom bön.

- Vi får vara trygga i Guds händer oberoende av hur situationen ser ut runt omkring oss, säger kyrkoherde Per Stenberg.

Förutom andakter på nätet sänds andaktsprogram i tv och radio
I Yle Vega sänds morgon- och aftonandakter så gott som dagligen. Andakterna hålls av personer från olika kristna kyrkor.
Varje söndag, och alla andra helgdagar under året, sänder Yle Vega också en radiogudstjänst kl. 13.03. Gudstjänsterna sänds från olika kristna kyrkor runtom i Finland. På adressen arenan.yle.fi kan man lyssna och titta på programmen också senare.

Församlingen följer utvecklingen av virusets spridning
Församlingen förbereder sig på snabba förändringar, och följer noga med hur situationen med coronaviruset utvecklas. Det är fråga om att följa myndigheternas instruktioner och att förebygga smittorisken samt en önskan om att skydda allmänheten. Bästa sättet att hålla sig uppdaterad med läget i församlingen är via nyhetssidan på församlingens hemsida samt på Facebook.

Församlingens anställda finns till förfogande
Församlingens anställda finns tillgängliga för samtal och prästerna för enskild nattvard. Telefonnummer finns på församlingens hemsida.

Även Kyrkans samtalshjälp är öppen för den som behöver prata. Samtal tas emot per telefon varje dag mellan klockan 10-13 och 20-23. Chatten håller extra öppet vardagar mellan klockan 13-16 fram till påsk, utöver sin vanliga öppettiden 19-21. Under mars månad är chattens öppettid dessutom förlängd ända fram till klockan 23. Nätjouren svarar som vanligt på breven inom några dagar. 

 

Bön om beskydd mot coronaviruset

Herre Jesus Kristus,
sänd ut din helige Ande över vår värld,
som plågas av coronaviruset.
Hela i din godhet dem som har drabbats.
Beskydda dem som står i fara att drabbas.
Styrk dem som vårdar de drabbade.
Hjälp oss alla att omvända oss
och förlita oss på dig. 

Amen