Nyheter

 

Nya anvisningar: De allra närmaste får delta i jordfästning

Publicerad: 19.03.2020

Frågan om hur många som får samlas på ett ställe på samma gång har väckt särskilt många frågor när det gällt jordfästningar, eftersom en anhörigs död och jordfästning berör människor på djupet. Nu har myndigheterna på biskoparnas begäran behandlat frågan och kommit till att kyrkan får avgöra frågan om deltagarantal enligt vad kyrkan själv anser vara ändamålsenligt.

Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har gett preciserade anvisningar om deltagande i jordfästningar.
Den allmänna linjen i biskoparnas anvisningar är att begränsningen om att tio personer får delta fortsättningsvis gäller. På pastorala grunder kan den avlidnas allra närmaste anhöriga vara närvarande, fastän det också skulle överskrida den angivna gränsen på 10 personer.

Motiveringen till den allmänna begränsningen är den allvarliga smittsituationen och strävan efter att bromsa utbredningen av coronaviruset som är speciellt farligt framför allt för äldre personer och för personer som hör till riskgrupper. Biskoparna hoppas att alla har förståelse för det faktumet.

”Om jordfästningen med de närmaste anhöriga närvarande blir en sammankomst med över 10 personer ska man med alla tillgängliga medel sträva efter att undvika smittorisk, till exempel så att deltagarna är på tillräckligt långt avstånd från varandra i begravningskapellet eller vid graven.

Det är naturligtvis självklart att en person som fått också bara lindriga andningssymtom inte ska delta i jordfästningen,” påminner biskoparna.