Nyheter

 

Vi är en del av något större

Publicerad: 26.03.2020

Ett bibelord som aktualiserades vid Crosspoint för ett par veckor sedan var från Matt. 6:6;

Nej, när du ber, gå in i din
kammare och stäng din dörr
och be till din Fader i det fördolda.
Då skall 
din Fader, som ser i det
fördolda, belöna dig.

Ledarskapet hade upprepade tillfällen blivit påminda om samma bibelord.
Oftast är det bönen vi kommer att tänka på när vi läser den här versen i Bergspredikan. Men här får vi också uppmaningen att gå in i vår kammare och stänga dörren. Det verkar som Gud på det här sättet ville förbereda oss för de tider som vi nu lever mitt i även om vi inte förstod det just då.

Nu är det många stängda dörrar runt omkring oss och vi uppmanas att minimera den sociala kontakten vi har.
Fortfarande är vi ändå en del av Kristi världsvida kyrka, som sträcker sig runt hela vår värld.
När vi suckar och ber för den situation vi nu har så delar vi den sucken och de bönerna med alla våra syskon i tron runt vår värld. Vi är en del av något mycket större.
Som församling har vi gått ut med att vi kl 9 och kl 21 förenas i bön för situationen – här kan också du vara en i kedjan genom en enkel suck och bön.

Vår bibel påminner oss om att Gud är den som håller allt i sin hand.

”Allt lade han under Hans fötter”
lovar oss Ef 1:22 och
”Han bär allt med sitt mäktiga ord.”
Hebr 1:3.

Jesus är vår vän och broder, men han är också Herrars Herre och Konungarnas Konung – han bär allt i sin mäktiga hand. Bild:PixabayLäs gärna Psaltaren 91, där vi får löftet om Guds beskydd.

Med sina fjädrar 
täcker han dig, 
under hans vingar 
finner du tillflykt

och

Du ska inte frukta nattens fasor,
inte pilen som flyger om dagen,
inte pesten som smyger i mörkret
eller sjukdomen som härjar mitt på dagen.

 


Gud är fortfarande den som håller vår framtid i sina händer.
Han har fortfarande full kontroll och vill oss väl. Också nu när vi har svårt att förstå allt det som sker så får vi söka honom.
Han är vår frid och vår tillflykt. Han vandrar med oss i den här tiden, men också den dag när vi står inför vårt uppbrott.
Han ger oss hoppet, inte bara om ett gott liv, utan också om ett evigt liv i frid och gemenskap. Tillsammans med honom är vi trygga i alla livets situationer.

Så kära församling, ta hand om varandra och er själva. Använd din telefon till att räcka din utsträckta hand till dem som är ensamma.
Kanske kan du handla åt någon som hör till riskgruppen och på det sättet vara med och begränsa spridningsrisken för viruset.
Ta gärna kontakt med oss anställda genom att ringa eller maila. Nummer och adresser finns på församlingens hemsida.
Vi finns till för dej också i dessa tider. Vi erbjuder själavård, förböner och vid behov också enskild nattvard.

Per Stenberg
kyrkoherde