Säsongarbetare på begravningsplatser 2018

Säsongarbetare

Karleby kyrkliga samfällighet söker säsongarbetare till Anna, Marie och Elisabeth begravningsplatser för tidsbestämt arbetsförhållande under skötselperioden 2018.

Veckoarbetstiden är 38 h 45 min. Arbetsförhållandet börjar mellan april och juni och arbetsförhållandets längd är 3-6 månader. Vi förutsätter minst 18 års ålder. I uppgifterna ingår prövotid.

1. Säsongarbetare till gravgårdarnas allmänna skötsel och skötsel av gravar: att rensa ogräs, kratta, sköta om blomplanteringar och klippa gräs. Arbetserfarenhet inom branschen ses som merit.

2. Säsongarbetare till gravgårdarnas skötsel och grönbygge samt sommarvikarier för kyrkvaktmästar- och gravgrävningsarbete. Arbetserfarenhet inom branschen samt förmåga att använda maskiner ses som merit. Körkort är nödvändigt (minst klass T).

Tilläggsuppgifter ger må-onsd kl. 13-14 begravningsplatsarbetsledare Christer Björk, tfn 050 3147 480.

Fyll i ansökningsblanketten noggrant. Adressen är: rekry.evl.fi/rekryse/#/joblist
För att kunna fylla i ansökan, måste du registrera dig. Vid ansökan kan du anmäla ditt intresse till en viss gravgård. Du kan dessutom välja mellan två olika uppgifter.

Ansökningstiden utgår fredag 16.3 kl 15.00. En del av de sökande kallas till intervju, eventuellt redan under ansökningstiden. De valda meddelas senast 3.4.