Församlingsvalet 2018

Församlingsvalet 2018

I höst väljs nya förtroendevalda i församlingarna för mandatperioden 2019–2022. Valdagen är den 18 november och förhandsröstningen pågår 6-10 november.

Temat för församlingsvalet 2018 är Min kyrka. Församlingsvalet är det enda valet som hålls över hela landet där den som fyllt 16 år får rösta.

Kandidaterna ställs upp av valmansföreningar. De kan ha en geografisk förankring i en by eller stadsdel, vara förankrad i ett parti, en väckelserörelse eller ha någon annan gemensam värdegrund.

Församlingsvalet är ett lokalval. Detta ger församlingsborna en ypperlig möjlighet att påverka kyrkans arbete i den egna närmiljön. En konfirmerad församlingsmedlem som har fyllt 18 år kan ställa upp som kandidat. Kandidatnomineringen pågår till 17.9.

Läs mera på forsamlingsvalet.fi


Församlingsrådet
besluter om församlingsverksamheten. Församlingarna inom samfälligheten är självständiga när det gäller verksamheten. De har ett gemensamt högsta förvaltningsorgan, gemensamma fullmäktige, som besluter om huvudlinjerna gällande ekonomi, kyrkoskatt, byggnadsprojekt och tjänster. De förtroendevalda, som valts vid församlingsvalen väljer också lekmannarepresentanterna till kyrkomötet.

Förtroendevalda i församlingen har verklig makt. De är församlingsbornas representanter när det gäller beslutsfattande och de anställdas samarbetspartner. De får vara med och besluta vilka goda ändamål kyrkan skall använda sina pengar till. De är i nyckelställning när det gäller beslut om tjänster, användning av utrymmen och anslag.

Här kan du läsa valtidningen.