Kontakt

Björk Christer

Begravningsplatsarbetsledare - Hautausmaan työnjohtaja
050 3147 480
Kokkolan seurakuntayhtymä, Karleby kyrkliga samfällighet
Begravningsväsendet