Kontakt

Fredlund Leif

Talonmies - Fastighetsarbetare-gårdskarl
050 3147 541
Kokkolan seurakuntayhtymä, Karleby svenska församling, Kokkolan suomalainen seurakunta, Karleby kyrkliga samfällighet
Fastighetsväsendet