Information

Information

Informationsenheten vid Karleby kyrkliga samfällighet förmedlar information om församlingarnas budskap, verksamhet och förvaltning. De viktigaste kanalerna för informationen är:

Hemsidorna

Dessa nya hemsidor öppnades i juni 2016. Här hittar du uppdaterad information om både församlingarna och samfälligheten. Vi uppskattar din feedback om sidorna!
Responsblankett


Församlingssidorna i Kokkolatidningen

Församlingens sidor i Kokkolatidningen

Kokkolatidningen är en gratis stadstidning som delas ut en gång i veckan till varje hem i området. Församlingssidorna finns på de sista sidorna. 
Karleby svenska församling är med på dessa sidor med veckoprogrammet, annonser och notiser. 
Senaste Kokkolatidningen som mobilversion

Karleby söndagsmagasin kl 10-13 i Radio Dei (104,3  / 91,8 MHz)

Gudstjänsten från Karleby svenska församling radieras söndagar kl 12 i Karleby söndagsmagasin på Radio Deis Karlebyfrekvens. Den finska gudstjänsten radieras kl 10, och efter den sänds finskspråkigt program och - när det finns tid - musik också på svenska.

 

Informationsenheten består av en informationschef, två deltidsanställda informatörer samt en byråsekreterare som jobbar vid infodisken i församlingscentrets första våning.
Informationsenhetens gemensamma e-postadress är

Vi hörs!

Forsgård Lisen

Viestintäpäällikkö - Informationschef

Classes Information
Tfn 050 3147 448
Email

Ahokangas Eija

Tiedottaja - Informatör

Classes Information
Gsm 050 3147 449
Email

Hautamäki Mari

Tiedottaja - Informatör

Classes Information
Gsm 050 3147 553
Email

Granvik Pia

Toimistosihteeri - Byråsekreterare

Classes Information
Tfn 050 3147 211
Email

"Kommunikation är församlingens huvuduppgift. Det innebär att förmedla glädjebudskapet, att tala till människor, att bygga upp gemenskapen. Församlingarna och församlingsborna inom Karleby kyrkliga samfällighet är alla olika, men budskapet är detsamma.

Församlingen har världens bästa och viktigaste budskap att förmedla. Det är inte enbart de anställda som förmedlar det, också varenda församlingsmedlem kan förmedla budskapet. Närkommunikation är det som fungerar allra bäst."

Så här konstaterar man i 
Kommunikationsplan för Karleby kyrkliga samfällighet för åren 2019-2022.