Offertbegäran

Offertbegäran

Alla offentliga offertbegäran inom Karleby kyrkliga samfällighet som är underställda upphandlingslagen annonseras förutom i HILMA också på samfällighetens hemsidor.

Klicka här för att komma till offertbegäran och dokumenten (på finska).