Marie begravningsplats (Karleby)

Bredviksvägen 34 , 67100 Karleby

Marie begravningsplats (Karleby)
  • togs i bruk 1810
  • på barnens område (sektor 3) finns även en minnesgravsten för barnen som dog före födseln
  • På begravningsplatsen ligger två kapell: Marie förrättningskapell och det gamla kapellet från 1916, ritat av stadsbyggmästaren Alvar Åkerman. Kapellet är inte längre i bruk.

Reservering av gravplats

Reservering av gravplats kan göras via kontoret, Bågvägen 1, 67100 Karleby
Begravningsplatsarbetsledaren ger råd och hjälp i begravningsärenden samt informerar om gravar och deras inlösningspriser. 
Hen är bäst anträffbara per telefon måndag-torsdag kl 9-14, tfn 050 3147 482

Gravskötsel

Gravskötsel kan beställas på ekonomikontoret mån-fre kl. 9-15, tfn 050 3147 234
Postadress: Västra Kyrkogatan 17, 67100
Besöksadress: Gustaf Adolfs gatan 16, 2:a våningen

Gravgårdens arbetsledare

050 3147 482


Karta över Marie begravningsplats (pdf)
Bestämmelser gällande gravstenar (pdf)

 

Handikapptoalett
Parkering
Toalett
Handikapp