Anslagstavla

Det här är den officiella anslagstavlan för Karleby kyrkliga samfällighet, Karleby finska församling, Karleby svenska församling, Kaustby och Ullava församling, Kelviå församling, Lochteå församling samt Halso församling.

Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning finns bifogat till protokollen.

Framlagda protokoll och beslut

Post-it-lapp på anslagstavla. En tecknad glödlampa på lappen.