Internationellt arbete

Församlingens internationella arbete stöder integreringen av invandrarna i det finländska samhället. Till arbetet hör vänfamiljsverksamhet

Församlingen erbjuder till invandrare bl.a.

  • bibel- och bönegrupper
  • kara- och kvinnogrupper
  • barn- och familjeläger
  • söndagsskolor för barn
  • internationella ungdomskvällar

Du är välkommen med att uppleva internationell gemenskap! Även all annan församlingsverksamhet som ordnas är öppen för invandrare.

Skulle du vilja samtala med någon?

Församlingen inbjuder invandrarna konfidentiell samtalstjänst, stöd och rådgivning i olika livssituationer.

Invandrararbetare dejourerar vid Björkkorset, Ekorrgatan 29, tisdagar kl 16.30-18.00. Under annan tid har hon andra uppgifter och hembesök, då kan du nå henne per telefon.

Du kan även komma till diakonimottagningen:
Karleby finska församlingens diakonimottagning
Karleby svenska församlingens diakonimottagning

Fellowship for immigrants

In Kokkola, the parish union offers activities for immigrants:

• International prayer groups & fellowship
• International children's Sunday School & clubs
• Russian fellowship & Sunday school
• Arabic fellowship & Bible study
• Kareni fellowship & meeting
• International Sunday Service once a month (mainly in finnish)
• International youth evenings

International meetings are open for everyone. There will also be theme evenings, camps and trips, check the newspaper Kokkola for church advertisements.

Mörkhyade personer i vackra färgglada dräkter står i en rad och sjunger.