Pastorskanslier

  • Bokning av förrättningar (dop, vigslar och begravningar)
  • Bokning av präster och utrymmen
  • Ämbetsbetyg
  • Släktutredningar och -forskningar

 

Karleby svenska församling
Karleby finska församling
Kaustby och Ullava församling
Kelviå församling
Lochteå församling
Halso församling


gemensamma kyrkorådet, Karleby finska församling

familjerådgivare
Kokkolan seurakuntayhtymä Karleby kyrkliga samfällighet

familjerådgivare
Karleby kyrkliga samfällighet Kokkolan seurakuntayhtymä
mottagningssekreterare
Karleby kyrkliga samfällighet Kokkolan seurakuntayhtymä

gemensamma kyrkorådet, Karleby finska församling

gemensamma kyrkorådet, viceordförande, Karleby finska församlinggemensamma kyrkorådet, Karleby finska församling

gemensamma kyrkorådet, Kaustby och Ullava församling
kyrkoherde, gemensamma kyrkorådets ordförande
Karleby kyrkliga samfällighet Karleby svenska församling Kokkolan seurakuntayhtymä

direktör / familjerådgivare
Karleby kyrkliga samfällighet Kokkolan seurakuntayhtymä
Församlingsarbetets specialtjänster

gemensamma kyrkorådet, Karleby svenska församling