Medlemsstatistik 2022

Siffran för 2021 ligger inom parentes.

Statistiken kan laddas ner i pdf-format här. Den uppfyller inte tillgänglighetskraven.

Karleby finska församling

Döpta barn 226 (274)
Avlidna 263 (213)
Inflyttade 1.036(1.013)
Utflyttade 979 (1.005)
Inskrivna i kyrkan 165 (142)
Utträdda ur kyrkan 520 (449)
Medlemsantal 1.1.2022 23.983 (24.234)
Medlemsantal 31.12.2022 23.643 (23.983)

Karleby svenska församling

Döpta barn 44 (55)
Avlidna 82 (70)
Inflyttade 103 (112)
Utflyttade 106 (177)
Inskrivna i kyrkan 16 (19)
Utträdda ur kyrkan 48 (48 )
Medlemsantal 1.1.2022 5.557 (5.724)
Medlemsantal 31.12.2022 5.484 (5.659)

Kaustby och Ullava församling

Döpta barn 35 (25)
Avlidna 39 (55)
Inflyttade 153 (174)
Utflyttade  163 (157)
Inskrivna i kyrkan  10 (6)
Utträdda ur kyrkan 31 (29)
Medlemsantal 1.1.2022 4.272 (4.401)
Medlemsantal 31.12.2022 4.238 (4.272)

Kelviå församling

Döpta barn 23 (24)
Avlidna 38 (35)
Inflyttade 135 (126)
Utflyttade 119 (151)
Inskrivna i kyrkan 14 (8)
Utträdda ur kyrkan 50 (37)
Medlemsantal 1.1.2022 3.574 (3.637)
Medlemsantal 31.12.2022 3.543 (3.574)

Lochteå församling

Döpta barn 20 (11)
Avlidna 31 (43)
Inflyttade 81 (112)
Utflyttade 116 (79)
Inskrivna i kyrkan mindre än 5 (5)
Utträdda ur kyrkan 18 (30)
Medlemsantal 1.1.2022 2.141 (2.196)
Medlemsantal 31.12.2022 2.2082 (2.141)

Halso församling

Döpta barn 6 (5)
Avlidna 20 (19)
Inflyttade 26 (25)
Utflyttade 42 (30)
Inskrivna i kyrkan mindre än 5 (mindre än 5)
Utträdda ur kyrkan 5 (9)
Medlemsantal 1.1.2022 922 (944)
Medlemsantal 31.12.2022 889 (922)

Karleby kyrkliga samfällighets församlingar totalt

Döpta barn 354 (394)
Avlidna  473 (435)
Inflyttade 1.535 (1.562)
Utflyttade 1.525 (1.599)
Inskrivna i kyrkan 210 (184)
Utträdda ur kyrkan  672 (602)
Medlemsantal 1.1.2022 40.449 (40.941)
Medlemsantal 31.12.2022 39.879 (40.449)