Medlemsstatistik 2019

Siffran för 2018 ligger inom parentes.

Statistiken kan laddas ner i pdf-format här.

  Karleby
finska
församling
Karleby
svenska
församling

Kaustby och
Ullava
församling

Kelviå
församling
Lochteå
församling


Halso
församling

Sammanlagt
Döpta barn 263 (306) 51 (57) 37 (48) 33 (40) 21 (17) 8 (1) 405 (468)
Avlidna 229 (230) 59 (71) 48 (57) 39 (42) 22 (36) 18 (9) 397 (436)
Inflyttade 1.066 (1.130) 124 (110) 131 (145)  125 (98) 67 (62) 35 (34) 1.513 (1.545)
Utflyttade 991 (1.069) 140 (135) 168 (182) 174 (166) 109 (78) 53 (37) 1.582 (1.630)
Inskrivna i kyrkan 130 (104)  9 (9) 9 (4) 12 (7) 3 (5) 2 (1) 163 (129)
Utträdda ur kyrkan 522 (468) 64 (59) 25 (27) 48 (56) 15  (13) 8 (3) 674 (623)

Medlemsantal 1.1.2019

24.702 (24.937) 5.795 (5.885) 4.460 (4.531) 3.751 (3.869) 2.253 (2.296) 1.008 40.961 (41.518)

Medlemsantal 31.12.2019

24.413 (24.702) 5.724 (5.795) 4.401 (4.460) 3.661 (3.751) 2.196 (2.253) 974 (1.008) 40.395 (40.961)