Medlemsstatistik 2019

Siffran för 2018 ligger inom parentes.

Statistiken kan laddas ner i pdf-format här.

Karleby finska församling

Döpta barn 263 (306)
Avlidna 229 (230)
Inflyttade 1.066 (1.130)
Utflyttade 991 (1.069)
Inskrivna i kyrkan 130 (104)
Utträdda ur kyrkan 522 (468)
Medlemsantal 1.1.2019 24.702 (24.937)
Medlemsantal 31.12.2019 24.413 (24.702)

Karleby svenska församling

Döpta barn 51 (57)
Avlidna 59 (71)
Inflyttade 124 (110)
Utflyttade 140 (135)
Inskrivna i kyrkan 9 (9)
Utträdda ur kyrkan 64 (59)
Medlemsantal 1.1.2019 5.795 (5.885)
Medlemsantal 31.12.2019 5.724 (5.795)

Kaustby och Ullava församling

Döpta barn 37 (48)
Avlidna 48 (57)
Inflyttade 131 (145)
Utflyttade 168 (182)
Inskrivna i kyrkan 9 (4)
Utträdda ur kyrkan 25 (27)
Medlemsantal 1.1.2019 4.460 (4.531)
Medlemsantal 31.12.2019 4.401 (4.460)

Kelviå församling

Döpta barn 33 (40)
Avlidna 39 (42)
Inflyttade 125 (98)
Utflyttade 174 (166)
Inskrivna i kyrkan 12 (7)
Utträdda ur kyrkan 48 (56)
Medlemsantal 1.1.2019 3.751 (3.869)
Medlemsantal 31.12.2019 3.661 (3.751)

Lochteå församling

Döpta barn 21 (17)
Avlidna 22 (36)
Inflyttade 67 (62)
Utflyttade 109 (78)
Inskrivna i kyrkan 3 (5)
Utträdda ur kyrkan 15 (13)
Medlemsantal 1.1.2019 2.253 (2.296)
Medlemsantal 31.12.2019 2.196 (2.253)

Halso församling

Döpta barn 8 (1)
Avlidna 18 (9)
Inflyttade 35 (34)
Utflyttade 53 (37)
Inskrivna i kyrkan 2 (1)
Utträdda ur kyrkan 8 (3)
Medlemsantal 1.1.2019 1.008
Medlemsantal 31.12.2019 974 (1.008)

Karleby kyrkliga samfällighets församlingar totalt

Döpta barn 405 (468)
Avlidna 397 (436)
Inflyttade 1.513 (1.545)
Utflyttade 1.582 (1.630)
Inskrivna i kyrkan 163 (129)
Utträdda ur kyrkan 674 (623)
Medlemsantal 1.1.2019 40.961 (41.518)
Medlemsantal 31.12.2019 40.395 (40.961)