Begravningsplatser

  • Karleby kyrkliga samfällighet äger nio begravningsplatser.
  • Gravgårdsområdena omfattar allt som allt ca 39 ha.

Gravgård med gamla kors och gravstenar.

 

Reservering av gravplats

Anna och Maria begravningsplatser
Reservering av gravplats kan göras via kontoret, Bågvägen 1, 67100 Karleby
Begravningsplatsarbetsledaren ger råd och hjälp i begravningsärenden samt informerar om gravar och deras inlösningspriser. 
Hen är bäst anträffbara per telefon måndag-torsdag kl 9-14, tfn 050 3147 482

Elisabeth begravningsplats
Reservering av gravplats kan göras via kontoret, Elisabetsvägen 42, 67700 Karleby
Gravgårdens arbetsledaren ger råd och hjälp i begravningsärenden samt informerar om gravar och deras inlösningspriser. 
Hen är bäst anträffbara per telefon måndag-torsdag kl 9-14, tfn 050 3147 478

Kaustby gravgårdar
Gravplats bokas via kyrkvaktmästaren, tfn 050 3147 212

Ullava gravgård
Gravplats bokas via kyrkvaktmästaren, tfn 050 3147 516

Kelviå gravgård
Gravplats bokas via kyrkvaktmästaren, tfn 050 3147 520

Lochteå gravgård
Gravplats bokas via kyrkvaktmästaren, tfn 050 3147 523

Halso gravgård
Gravplats bokas via kyrkvaktmästaren, tfn 040 757 7345

Krematoriet, Mariegatan16, 67200 Karleby, tfn 050 3147 477

Gravskötsel

Gravskötsel kan beställas på ekonomikontoret mån-fre kl. 9-15, tfn 050 3147 234 eller 050 3147 235
Postadress: Västra Kyrkogatan 17, 67100
Besöksadress: Gustaf Adolfs gatan 16, 2:a våningen

Förvaltningstid

Gravplatsen har en förvaltningstid. Gravrätten överlämnas för 30 år och tiden räknas från början av följande kalenderår. Gravrätten kan förlängas efteråt.

I andra begravningsärenden vänligen kontakta chefen för begravningsväsendet: tfn 050 3147 476