Missionens arbetare

Missionsarbete är en helhetssyn på människan — både andliga och materiella behov beaktas. Missionens arbetare fiins på fälten i en mängd olika uppgifter. Evangeliets budskap förkunnas både i predikan och i tjänst. Församlingarna samlar också in medel till missionsarbete.


Eija Ahokangas

tiedottaja - informatör, lähetyssihteeri

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet, Kälviän seurakunta


Helena Huttula

Lähetyssopen työntekijä

Kokkolan suomalainen seurakuntaPetri Kasari

kappalainen

Kokkolan suomalainen seurakunta


Minna Lempiälä

lähetys- ja kansainvälisentyön ohjaaja

Kokkolan suomalainen seurakuntaHeidi Sundström

ungdomsarbetsledare, missionssekreterare

Karleby svenska församling