Missionens arbetare

Missionsarbete är en helhetssyn på människan — både andliga och materiella behov beaktas. Missionens arbetare fiins på fälten i en mängd olika uppgifter. Evangeliets budskap förkunnas både i predikan och i tjänst. Församlingarna samlar också in medel till missionsarbete.


Eija Ahokangas

tiedottaja - informatör, lähetyssihteeri

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet, Kälviän seurakunta, Lohtajan seurakuntaMiia Kallio

lähetyssihteeri - virkavapaalla

Kokkolan suomalainen seurakunta