Fakturor, räknemaskin och dator på ett bord.

Faktureringsadress och -instruktioner

Bästa leverantör

På denna sida hittar ni instruktioner för hur man fakturerar Kyrkans servicecentral och församlingar som anslutit till den.

Faktureringen skall i första hand ske som e-faktura. Vi hoppas att alla leverantörer börjar använda e-fakturor. Vår operatör är Basware, vars id är BAWCFI22. Mera information finns på internetadressen https://r.basware.com/kirkonpalvelukeskus#. Basware erbjuder många lösningar för att sända e-fakturor. Med Baswares leverantörsportal kan ni skicka e-fakturor avgiftsfritt till Kyrkans servicecentral.

Om ni inte har möjlighet att skicka e-fakturor, observera att faktureringsadressen har ändrats. Ni kan skicka era fakturor som brevpost eller via e-post.

Om ni vill skicka fakturan per e-post finner ni tilläggsinformation här.

Om ni har frågor gällande fakturering av en särskild församling, kan ni kontakta oss på e-postadressen ostoreskontra.kipa@evl.fi.

Om ni vill ha mera information om hur man kan skicka e-fakturor till en församling, vänligen kontakta Basware.
 

Faktureringsadress

Till den nya adressen får man skicka endast fakturor och adressen kan inte användas t.ex. för godsleveranser.

Alla fakturor gällande Karleby kyrkliga samfällighet eller dess församlingar ska adresseras till:

Kyrkans Servicecentral/Karleby kyrkliga samfällighet
++2019++
PB 378
00026 Basware

E-fakturadress, EDIT-kod: 003701792257

E-postadress för fakturor: kirkonpalvelukeskus@bscs.basware.com
OBS! Bifoga varje faktura som en separat fil till e-posten. Till denna adress ska skickas endast fakturor med bilagor (bilagorna i format A4).

 

Tack för samarbetet!

Karleby kyrkliga samfällighets församlingar:
Kokkolan suomalainen seurakunta
Karleby svenska församling
Kaustisen ja Ullavan seurakunta
Kälviän seurakunta
Lohtajan seurakunta
Halsuan seurakunta