När du drabbats av sorg

Du har mist en anhörig. Din församling vill hjälpa dig med de praktiska arrangemangen gällande jordfästningen och annat som uppkommer vid ett dödsfall. Tillsammans med församlingens anställda kan ni i lugn och ro gå igenom alla arrangemang.

Hjälp beträffande begravningsarrangemangen i respektive församling hittar du via länkarna här nedanför:

Karleby svenska församling
Kokkolan suomalainen seurakunta
Kaustisen ja Ullavan seurakunta
Kälviän seurakunta
Lohtajan seurakunta
Halsuan seurakunta