Mellersta Österbottens Familjerådgivningscentral

Familjerådgivningscentralen erbjuder professionell samtalshjälp i frågor som rör parförhållandet och familjelivet, samt i samband med olika livskriser. Samtalen är konfidentiella och avgiftsfria.

 

Salutorget 2, 3:e våningen
67100 Karleby

Tidsbeställning
050 3147 464
• måndag kl 8–12
• tisdag kl 10–12
• onsdag, torsdag och fredag kl 8–12


perheneuvoja - familjerådgivare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet


perheneuvoja - familjerådgivare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

vastaanottosihteeri - mottagningssekreterare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet


johtaja / perheneuvoja - direktör / familjerådgivare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet