Möteslokaler för uthyrning

Man kan hyra församlingens utrymmen för privat bruk. Hyra för utrymmena debiteras enligt gällande prislista.

Videokanon och skärm kan fås till alla möteslokaler.

Jussintupa.