Fingrarna som håller nålen är överst på kartan.

Till vilken församling hör jag?

Församlingen bestämms beroende på vilken ort man bor på. Du är altså medlem i den lokalförsamling, där ditt hem befinner sig.

Evangelisklutherska församlingarnas gränser i Karleby kyrkliga samfällighet följer kommunindelningen från 2008. Då slogs Kelviå, Lochteå och Ullava ihop med Karleby stad. Församlingarna förblev .

Om du är osäker på vilken lokalförsamling du hör till, kan du göra en förfrågan med din egen adress, till vilken evangeliskluthersk församling du hör.