Till vilken församling hör jag?

Din församling beror på var du bor stadigvarande. Du är alltså i regel medlem i den lokalförsamling på vars område ditt hem är.
Inom Karleby kyrkliga samfällighet följer de evangelisk-lutherska församlingarnas gränser kommungränserna från 2008, dvs. före kommunsammanslagningen.

Om du är osäker på vilken lokalförsamling du hör till, t. ex. Karleby svenska eller finska församling, kan du kontakta närmaste pastorskansli.

Du får också reda på det genom att fylla i blanketten här. Svar kommer via e-post.