Jukka Keskitalo.Biskopsvisitation i Karleby kyrkliga samfällighet

Biskopen i Uleåborgs stift Jukka Keskitalo förrättar biskopsvisitation i samfälligheten torsdag den 27 januari 2022. 

Under biskopsvisitationen träffar biskopen anställda, förtroendevalda och församlingsbor samt bekantar sig med verksamheten. 
 
Veckomässa to 27.1. kl. 18 i Gamlakarleby stadskyrka förrättas av biskop Jukka Keskitalo och är öppen för allmänheten (på finska). 

Tilläggsinformation:
Anne Jokela, förvaltningsdirektör, tfn 050 3147 240, anne.jokela@evl.fi
Per Stenberg, gemensamma kyrkorådets ordförande, tfn 050 3147 310, per.stenberg@evl.fi

Den 28.–30.1.2022 förrättas biskopsvisitation också i Kaustby och Ullava församling. Öppna länk i ny flik

Vad är en biskopsvisitation?

Biskopen besöker församlingarna i sitt stift regelbundet och förrättar biskopsvisitation. 
Biskopsvisitationen är en gammal tradition i vår kyrkas historia. På detta sätt utövar biskopen sin tillsynsuppgift.

I samband med biskopsvisitationen underhandlar biskopen med församlingens anställda och förtroendevalda samt träffar församlingsmedlemmar. Vid förhandlingarna behandlas prioriteringarna i församlingens verksamhet och arbetets utveckling, samt förvaltning och ekonomi.

Inför biskopsvisitationen gör församlingen upp en berättelse med information om församlingens verksamhet och ekonomi. Granskningen av förvaltningen och ekonomin är antingen en del av biskopsvisitationen eller en skilt utförd granskning. Den omfattar församlingens kyrkböcker, arkiv, administration, egendom och fonder.
Vid en biskopsvisitation bistås vanligtvis biskopen av en prästassessor, av domprosten och notarien samt efter behov även av andra personer.

Till biskopsvisitationens program hör vanligtvis att biskopen besöker ortens skolor, arbetsplatser, institutioner och församlingens samarbetspartners. Vanligtvis hör en gudstjänst samt andra festligheter till biskopsvisitationen.