Jukka Keskitalo.Biskopsvisitation i Karleby kyrkliga samfällighet

Biskopen i Uleåborgs stift Jukka Keskitalo förrättade biskopsvisitation i samfälligheten torsdag den 27 januari 2022. 

Vad är en biskopsvisitation?

Biskopen besöker församlingarna i sitt stift regelbundet och förrättar biskopsvisitation. 
Biskopsvisitationen är en gammal tradition i vår kyrkas historia. På detta sätt utövar biskopen sin tillsynsuppgift.

I samband med biskopsvisitationen underhandlar biskopen med församlingens anställda och förtroendevalda samt träffar församlingsmedlemmar. Vid förhandlingarna behandlas prioriteringarna i församlingens verksamhet och arbetets utveckling, samt förvaltning och ekonomi.

Inför biskopsvisitationen gör församlingen upp en berättelse med information om församlingens verksamhet och ekonomi. Granskningen av förvaltningen och ekonomin är antingen en del av biskopsvisitationen eller en skilt utförd granskning. Den omfattar församlingens kyrkböcker, arkiv, administration, egendom och fonder.
Vid en biskopsvisitation bistås vanligtvis biskopen av en prästassessor, av domprosten och notarien samt efter behov även av andra personer.

Till biskopsvisitationens program hör vanligtvis att biskopen besöker ortens skolor, arbetsplatser, institutioner och församlingens samarbetspartners. Vanligtvis hör en gudstjänst samt andra festligheter till biskopsvisitationen.

Biskopsmässan är öppen för alla

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet.

Biskop Jukka Keskitalo.