Handledning vid begravningHandledning vid begravning.

 

Din församling vill hjälpa dig med de praktiska arrangemangen gällande jordfästningen och annat som uppkommer vid ett dödsfall. Tillsammans med församlingens anställda kan ni i lugn och ro gå igenom alla arrangemang.

Hjälp beträffande begravningsarrangemangen hittar du i vårt infohäftet, som går att avhämta från Karleby svenska församlings pastorskansli (Västra kyrkogatan 17) eller läsas och nedladdas via bildlänken här intill.