Samtalstjänst

Anonym samtalstjänst som erbjuder samtalshjälp när du har behov att prata konfidentiellt med någon annan människa. 

Må-sö kl 20-23
0400 22 1190 (på svenska)  0400 22 1180 (på finska)
Kostnaden är lokal nätavgift / mobilsamtalsavgift

Samtalstjänst.fi


Taina Lamminen

Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja, diakoniatyöntekijä

Kokkolan suomalainen seurakunta