Hindersprövning

Före vigseln skall de blivande makarna söka om hindersprövning. Hindersprövning ska begäras senast sju dagar före vigseldagen. Hindersprövning för äktenskapet kan göras via en e-tjänst eller genom ett personligt besök på pastorskansliet eller per telefon, 06 8296 881. Hindersprövningen är i kraft i fyra månader.

Om de blivande makarna hör till olika församlingar beställer den församling som handhar hindersprövningen de uppgifter som behövs. Lysning i kyrkan sker numera frivilligt och efter överenskommelse. Lysning innebär att de blivande makarnas namn och hemförsamlingar läses upp i kyrkan, och prästen ber en bön för paret. Kyrklig välsignelse av äktenskap kan ordnas efter borgerlig vigsel.

Länk till e-tjänsten för hindersprövningÖppna länk i ny flik

Underteckning.