Kyrkans samtalstjänst - för dig som behöver någon som lyssnar

• Vill du tala med någon? • Är du mitt uppe i någon livskris? • Har du problem med någon eller något? • Har du svårt att somna? • Är du ensam?

Kyrkans samtalstjänst finns till för dig som behöver ett lyssnande öra. Du behöver inte uppge ditt eget namn och jourpersonalen är också "anonyma". Som jourhavande fungerar utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda. Alla har tystnadsplikt. Kyrkans samtalstjänst använder endast sådan utrustning och teknik där  kontakttagaren inte kan identifieras.

Kyrkans samtalstjänst omfattar telefon- och nätjour samt chatt. Tjänsten är riksomfattande. Även utlandsfinländare kan kontakta tjänsten.

Samtalstjänst logo med telefon.Telefonen

Om du har bekymmer som du vill prata med någon om, kan du ringa till Telefonen. När du talar med oss får du vara anonym. Vi som dejourerar på Telefonen har fått specialutbildning och har erfarenhet av möten med människor i olika livssituationer. Vi har alla tystnadsplikt!

Telefonen är konfidentcentrerad vilket betyder att den som ringer bestämmer hur samtalet utformas och vilket ämne som behandlas. Vår uppgift är inte i första hand att erbjuda färdiga svar utan att tillsammans med den som ringer söka en klarare bild av situationen och därigenom eventuellt få syn på nya handlingsvägar.

  • Vi lyssnar varje kväll kl 20-23
  • Telefonnummern på svenska är 0400 22 1190
  • Det behövs ingen riktnummer
  • Kostnaden är lokal nätavgift / mobilsamtalsavgift
  • I en gemensam chatt och telefonkalender kan du se vem som håller öppet idag.


Nätjouren logo.Nätjouren 

Nätjouren erbjuder hjälp och stöd via internet. Den nya svenska tjänsten upprätthålls av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

De centrala principerna för nättjänsten är anonymitet, förtrolighet och respekt för användaren. Användaren behöver inte uppge namn, e-postadress eller andra uppgifter som kan leda till identifiering utan väljer själv en signatur och ett lösenord. Nätjouren är utvecklad i samråd med dataskyddsmyndigheterna och servicen är säker att använda.

Ditt meddelande besvaras inom 1-7 dagar av en frivillig medarbetare som fått utbildning för uppgiften. Meddelandena arkiveras inte för någon längre tid. De försvinner automatiskt från nättjänsten två månader efter att klienten fått sitt svar. Tjänsten är avgiftsfri.


Chatjouren logo.Chatten

Samtalen i chatten förs i enrum och du förblir anonym för den jourhavande. Chatten är öppen må-to kl 19-21.

Har du någonting att berätta?

Våga ta kontakt - vi lyssnar.

Vill du komma med som jourhavande?Hand håller lapp med texten Hopp. Gul bakgrund.

Alla som vill bli jourhavande i Kyrkans samtalstjänst får en utbildning för uppgiften. Det är ett viktigt frivilliguppdrag där du får vara ett stöd för andra människor.

Vi förutsätter förmåga att iaktta tystnadsplikt och för att sköta uppdraget väl behöver man själv ha en balanserad livssituation. Antalet jourpass per månad anpassas till vad som är lämpligt för dig i din situation. 

Du gör jourarbetet ensamt men ingår i en regional grupp av jourhavande som träffas för arbetshandledning och fortbildning.

Kyrkans Samtalstjänst är medlem i Delegationen för de etiska principerna för frivillig telefon- och näthjälp PuhEet och i det internationella IFOTES-förbundet (International Federation of Telephone Emergency Services).

Ta kontakt med Maria Sten, sakkunnig på KCSA 
tel. 050 4086 030
e-post: maria.sten@evl.fi

 


Taina Lamminen

Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja, diakoniatyöntekijä

Kokkolan suomalainen seurakunta