Offertbegäran

Alla offentliga offertbegäran inom Karleby kyrkliga samfällighet som är underställda upphandlingslagen annonseras i Hilma.

Ingen offertbegäran för tillfället.