Dagen börjar med andakt och bön

Varför sökte du jobb inom kyrkan?
- Jag har också tidigare jobbat inom kyrkan och trivts bra med det.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?
- Ingen arbetsdag är den andra lik, men den börjar alltid med andakt och bön. Efter det är jag beredd för de uppgifter som finns just den dagen. Ofta blir det hembesök eller mottagning vid Mikaelsalen, andra gånger uppdrag på olika ställen.

Vad är den största utmaningen i ditt jobb?
- Den största utmaningen är nog att prioritera rätt så att tiden räcker till för att kunna möta alla som behöver få bli mötta eller sedda.

Vad är mest belönande?
- Det mest belönande i mitt jobb är de gånger man känner att man har kunnat vara till hjälp eller delat någons dag, så att den har blivit ens litet ljusare för dom på något sätt.

Vad gör du på fritiden?
- På fritiden tycker jag om att vara tillsammans med familjen, idka friluftsliv och musik i olika former. Själv sjunger jag i Keski-Pohjanmaan Kamarikuoro och skjutsar barnen till deras musiceranden.

Vilket bibelställe tilltalar dig för tillfället?
- Jer. 29:11 “ Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.”

Maria Vidjeskog har jobbat som diakonvikarie i Karleby svenska församling. För tillfället jobbar hon som diakonvikarie i Lochteå församling. Hon vill lysa upp dagen för dom som behöver hjälp.

Hennes intervju publicerades på församlingssidorna i Kokkola-tidningen 30.10.2019.