Gemensamma kyrkorådet 2023-2024

Ordförande:
Antti Lapinoja
antti.Lapinoja@evl.fi
050 314 7382

Vice ordförande:
Pekka Nurmi
pekka.nurmi@anvianet.fi
0500 660 145

Medlemmar:

Karleby finska församling:
Hannu Kuusniemi
hannu.kuusniemi@hotmail.fi
040 829 2765

Eevi Fiskaali
efiskaali@gmail.com
040 845 3093

Jukka Paananen
paananen71@gmail.com
040 533 4086

Esa Saari (fr. o. m. 1.1.2024)
esa.saari@live.fi
0400 815 079

Kristiina Teerikangas
teerikangas.kristiina@gmail.com
050 374 8604

Saara Tölli
saara.tolli@outlook.com

Karleby svenska församling:
Sonja Smedjebacka
sonja.smedjebacka@evl.fi
040 8686 912

Hans Snellman
hans.snellman@anvianet.fi
050 3494 638

Kaustby och Ullava församling:
Terttu Kettu (fr. o . m. 1.1.2024)
terttukettu@gmail.com

Raimo Myllymäki

Kelviå församling:
Jiska Gröhn
jiskag@hotmail.com

Leena Hankaniemi
leenahankaniemi@gmail.com
044 3250 769

Lochteå församling:
Vuokko Orjala
vuokko.orjala@gmail.com
050 5454 024
    
Halso församling:
Paavo Hietalahti

Ordförandeklubba.

Gemensamma kyrkorådet vid Karleby kyrkliga samfällighet

Gemensamma kyrkorådet samlas några gånger om året. Kyrkofullmäktige väljer gemensamma kyrkorådet som assisterar kyrkofullmäktige, sköter mindre ärenden och förbereder ärendena för kyrkofullmäktigemötet.

Gemensamma kyrkorådet består av ordförande, vice ordförande och 12 medlemmar. En av kyrkoherdarna i samfällighetens församlingar fungerar som gemensamma kyrkorådets ordförande. 1.1.2023–31.12.2024 fungerar Lochteå församlings kyrkoherde Antti Lapinoja som ordförande.

Mötesprotokoll

Gemensamma kyrkorådets protokoll publiceras i det elektroniska ärendehanteringsprogrammet Domus. Protokoll skrivs endast på finska.

Äldre protokoll

Klicka här för att läsa protokollen.