Gemensamma kyrkorådet 2021-2022

Ordförande:
Per Stenberg
per.stenberg@evl.fi
050 314 7310

Viceordförande:
Hannu Kuusniemi
hannu.kuusniemi@hotmail.fi
040 829 2765

Medlemmar:

Mauri Autio
Karleby finska församling
mauri.autio@hotmail.com
040 563 8419

Riitta Hänninen
Karleby finska församling
hanrii@hotmail.com
045 7834 7622 

Marjaana Leivo
Karleby finska församling
marjaana.leivo@gmail.com
0400 613 251

Paula Pensaari
Karleby finska församling

Antti Rytioja
Karleby finska församling
antti.rytioja@gmail.com
044 5220 836

Torbjörn Sandell
Karleby svenska församling
torbjorn.sandell@hotmail.com
050 308 6326

Catarina Silvander
Karleby svenska församling
catarina.silvander@villaelba.fi
050 5568 377

Oili Salo
Kaustby och Ullava församling
oilisalo57@gmail.com
040 736 3857

Leena Hankaniemi
Kelviå församling
leenahankaniemi@gmail.com
044 325 0769

Harri Jylhä
Kelviå församling
harri.jylha@anvianet.fi
050 528 9988

Pentti Hyyppä
Lochteå församling
p.k.hyyppa@gmail.com
050 505 9912

Paavo Hietalahti
Halso församling
paavo.hietalahti@hietalahtijapojat.fi
0400 669 322

Ordförandeklubba.

Gemensamma kyrkorådet vid Karleby kyrkliga samfällighet

Gemensamma kyrkorådet samlas några gånger om året. Kyrkofullmäktige väljer gemensamma kyrkorådet som assisterar kyrkofullmäktige, sköter mindre ärenden och förbereder ärendena för kyrkofullmäktigemötet.

Gemensamma kyrkorådet består av ordförande, vice ordförande och 12 medlemmar. En av kyrkoherdarna i samfällighetens församlingar fungerar som gemensamma kyrkorådets ordförande. 1.7.2019–31.12.2022 fungerar Karleby svenska församlings kyrkoherde Per Stenberg som ordförande.

Mötesprotokoll

Gemensamma kyrkorådets protokoll skrivs endast på finska. Protokoll som publicerats efter den 1.11.2020 uppfyller tillgänglighetskraven.

Klicka här för att läsa protokollen.