Gemensamma kyrkorådet 2019-2020

Ordförande:
Per Stenberg
per.stenberg@evl.fi
050 314 7310

Viceordförande:
Hannu Kuusniemi
hannu.kuusniemi@hotmail.fi
040 829 2765

Medlemmar:

Mauri Autio
Karleby finska församling
mauri.autio@hotmail.com
040 563 8419

Riitta Hänninen
Karleby finska församling
hanri@hotmail.com
041 463 9700

Marjaana Leivo
Karleby finska församling
marjaana.leivo@gmail.com
0400 613 251

Paula Pensaari
Karleby finska församling

Ilkka Suonsyrjä
Karleby finska församling
ilkka.suonsyrja1@gmail.com
0440 435 321

Torbjörn Sandell
Karleby svenska församling
torbjorn.sandell@hotmail.com
050 308 6326

Nina Östman-Tylli
Karleby svenska församling
ninaostmantylli@gmail.com
050 300 4177

Raimo Myllymäki
Kaustby och Ullava församling
raimo.myllymaki50@luukku.com
040 845 7907

Oili Salo
Kaustby och Ullava församling
oilisalo57@gmail.com
040 736 3857

Leena Hankaniemi
Kelviå församling
leenahankaniemi@gmail.com
044 325 0769

Pentti Hyyppä
Lochteå församling
p.k.hyyppa@gmail.com
050 505 9912

Paavo Hietalahti
Halso församling
paavo.hietalahti@hietalahtijapojat.fi
0400 669 322

Ordförandeklubba.

Gemensamma kyrkorådet vid Karleby kyrkliga samfällighet

Gemensamma kyrkorådet samlas några gånger om året. Kyrkofullmäktige väljer gemensamma kyrkorådet som assisterar kyrkofullmäktige, sköter mindre ärenden och förbereder ärendena för kyrkofullmäktigemötet.

Gemensamma kyrkorådet består av ordförande, vice ordförande och 12 medlemmar. En av kyrkoherdarna i samfällighetens församlingar fungerar som gemensamma kyrkorådets ordförande. 1.7.2019–31.12.2020 fungerar Karleby svenska församlings kyrkoherde Per Stenberg som ordförande.

Mötesprotokoll

Gemensamma kyrkorådets protokoll skrivs endast på finska. Protokoll som publicerats efter den 1.11.2020 uppfyller tillgänglighetskraven.

Klicka här för att läsa protokollen.