Lägercenter

Karleby kyrkliga samfällighet har två lägercenter (i Nuolinen och på Kalvholmen) och ett sommarhem (Torsö).
Kalvholmen och Nuolinen är i bruk året om, sommarhemmet i Torsö veckorna 20-38.

Sommaren är högsäsong då lägerverksamheten är i full gång. Barnläger, skriftskolläger och olika rekreationsdagar hör till sommarprogrammet för alla församlingar. Kalvholmens lägercenter är i bruk året om.

Lägercentren hyrs även ut till utomstående under lågsäsongen för till exempel familjefester, läger eller friluftsdagar. Uthyrningen av följande års lediga tider öppnas varje år 1. november, varefter man kan få uppgifter om lediga tider av samfällighetens serviceshef, tfn 050 3147 540.

 

Barn på bryggan.