Släktforskning

Släktforskning är forskning av släktskap och personers historia. Släktforskningens främsta källa är församlingarnas kyrkböcker. Största delen av församlingarna har gett sina över hundra år gamla kyrkböcker till Riksarkivet för förvaring. 

Information för en släktforskning beställs skriftligt med en beställningsblankett, med e-post eller fritt formulerat brev. 

I forskningssyfte kan man beställa en släktutredning: 

Obs! Blanketten måste först sparas på egen dator, för att man skall kunna skriva och spara informationen. Efter det kan man skicka blanketten via e-post eller som brev. Om du skickar blanketten via e-post, lämna bort personbeteckningen med anledning av datasäkerheten. 

  • genom att lämna in en beställning på regioncentralregistret (Västra Kyrkogatan 17) eller på pastorskansliet i de församlingar som hör till regioncentralregistret. 

Personuppgifter utlämnas aldrig per telefon. 

Avgifter för ämbetsbevis och avgifter för intyg för släktforskning eller vetenskaplig forskning.

Behandling av personuppgifter i en släktforskning 

Ifall man i en släktforskning ber om information om en levande person, bör beställaren bifoga en dataskyddsbeskrivning för släktregistret. Det kan man göra genom att fylla i dataskyddsbeskrivning.

Mera information om dataskyddsbeskrivningar för släktforskning hittas på Dataskyddsombudets byrå.

Länkar till släktforskning på egen hand   

Genealogiska Samfundet upprätthåller databasen HisKi som innehåller uppgifter från historieböcker från över 300 församlingar fram till ca 1850. HisKi är ett index för att underlätta sökning, och det är skäl att kontrollera uppgifterna i historie- och skriftskolböckerna.

Digitaliserade kyrkböcker kan man bläddra i på två olika sajter 

Riksarkivets digitala arkiv omfattar alla bevarade kyrkböcker som är över 125 år gamla. Som sökord kan det löna sig att ange ’X församlings arkiv’. Bilderna på sajten är av rätt bra kvalitet, medan indexeringsarbetet är på hälft. Släktforskaren kan således förbereda sig på att bläddra flitigt i materialet för att hitta önskade by eller gård.

Den andra sajten upprätthålls av Finlands Släkthistoriska Förening. Här kan man hitta kyrkböcker också från åren 1880–1910 (endast för föreningens medlemmar). Sajten är också utmärkt indexerad, vilket gör det lätt att hitta uppgifter. 

Evl.fi