Släktforskning

Ämbetsbevis för en släktforskning görs på regioncentralregistret som ett sekundärt arbete vid sidan om upprätthållandet av medlemsregistret. Leveranstiderna kan vara långa. En släktforskning måste alltid beställas skriftligt, till exempel med släktforkningsblanketten nedan.

Av de släktforskare som ber om en släktforskning bör vi enligt artikel 30 i EU:s dataskyddsförordning få ett utdrag om behandlingsförfarandet. Det kravet kan man uppfylla genom att göra ett register över behandlingen. Registeret måste göras skilt för varje personregister, dess avsikt är att informera om behandlingen av registrerade personuppgifter.
En dataskyddsbeskrivning är mera omfattande än registret över behandlingen, där man dessutom informerar om den registrerades rättigheter.
Mera information på dataombudsmannens byrå, behandling av personuppgifter.

Till Karleby regioncentralregister hör Karleby svenska församling, Kokkolan suomalainen seurakunta, Kaustisen ja Ullavan seurakunta, Kälviän seurakunta, Lohtajan seurakunta, Halsuan seurakunta samt Toholammin seurakunta.

Ny prislista från 1.1.2020

Grundavgiften för en släktforskning är 45,00 euro. Ifall utfärdandet tar längre än 30 minuter, tillkommer det förutom grundavgiften 20,00 euro för varje påbörjad 30 minuters period. Prissättningen görs enligt Kyrkostyrelsens beslut som träder i kraft 1.1.2020.

I forskningssyfte kan man beställa en släktutredning:

Obs! Blanketten måste först sparas på egen dator, för att man skall kunna skriva och spara informationen. Efter det kan man skicka blanketten via e-post eller som brev. Om du skickar blanketten via e-post, lämna bort personbeteckningen med anledning av datasäkerheten.

  • genom att lämna in en beställning på regioncentralregistret (Västra Kyrkogatan 17) eller på pastorskansliet i de församlingar som hör till regioncentralregistret.

Personuppgifter utlämnas aldrig per telefon.