Kontaktuppgifter

Karleby kyrkliga samfällighet
Västra Kyrkogatan 17
67100 Karleby

Info och telefonväxel
må-fre kl 9-15
kokkola@evl.fi
06 8296 111

Ekonomikontoret
Postadress: Västra Kyrkogatan 17, 67100 Karleby
Gatuadress: Gustaf Adolfs gata 16, 2:a våningen
må-fre kl 9-15
06 8296 111

Regioncentralregister
Västra Kyrkogatan 17, 67100 Karleby
må-fre kl 9-15
centralregister.karleby@evl.fi
06 8296 261

Familjerådgivningscentralen
Salutorget 2, 3:e våningen
67100 Karleby
Tidsbeställning: 050 3147 464
må kl 8–12, ti kl 10–12, ons–fre kl 8–12

Samtalstjänst
0400 22 1190
må-sö kl 20-23
Möjlighet att diskutera anonymt. Lokal nätavgift/mobilsamtalsavgift

Samtalstjänst

Karleby kyrkliga samfällighetens dejourerande vaktmästare/kök
I tjänst varande vaktmästare eller köksarbetare kan nås på nummern 050 3147 539. 

Fakturering
Alla fakturor gällande Karleby kyrkliga samfällighet eller dess församlingar ska adresseras till:

Kyrkans Servicecentral/Karleby kyrkliga samfällighet
++2019++
PB 378
00026 Basware

E-fakturadress, EDIT-kod 003701792257

E-postadress för fakturor: kirkonpalvelukeskus@bscs.basware.com
OBS! Bifoga varje faktura som en separat fil till e-posten. Till denna adress ska skickas endast fakturor med bilagor (bilagorna i format A4).

Personalens kontaktuppgifter i alfabetisk ordning

Karleby kyrkliga samfällighetens och församlingarnas samtliga arbetares kontaktuppgifter hittas i denna lista.

Kontaktuppgifterna till personalen i respektive församling hittar du i länkarna här under:

Karleby svenska församling
Karleby finska församling
Kaustby och Ullava församling
Kelviå församling
Lochteå församling
Halso församling

A B E F G H I J K L M N P R S T U V W Y

A


sairaalapastori - sjukhuspastor

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

tiedottaja - informatör

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

Lomalla 22.6-26.7

suntio

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet Kälviän seurakunta

B


perheneuvoja - familjerådgivare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

familjerådgivare
Kokkolan seurakuntayhtymä Karleby kyrkliga samfällighet

E


vaktmästare-städare - vahtimestari-siivooja

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

Kaarlelan seurakuntakoti, 
Koivuristi, 
Torsön kesäkoti

F


viestintäpäällikkö - informationschef

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

G


perheneuvoja - familjerådgivare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

familjerådgivare
Karleby kyrkliga samfällighet Kokkolan seurakuntayhtymä
vastaanottosihteeri - mottagningssekreterare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

mottagningssekreterare
Karleby kyrkliga samfällighet Kokkolan seurakuntayhtymä
toimistosihteeri - byråsekreterare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

toimistosihteeri - byråsekreterare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet Kokkolan suomalainen seurakunta

Lomalla 29.6-2.8

johtava kanttori

Kokkolan suomalainen seurakunta

H


rekisterisihteeri

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet Kälviän seurakunta

tekninen isännöitsijä

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

maahanmuuttajatyöntekijä - multicultural work

Kokkolan suomalainen seurakunta

palveluvastaava - serviceansvarig

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet Kaustisen seurakuntakeskus

tiedottaja - informatör

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

Keski-Pohjanmaan IT-alueen seurakuntien tietosuojavastaava.

Församlingarnas dataskyddsansvarig inom Mellersta-Österbottens IT-område.

keittiövastaava - köksansvarig

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet, Nuolisen leirikeskus

hallintosihteeri - förvaltningssekreterare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

talonmies - gårdskarl

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

henkilöstöpäällikkö - personalchef

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

johtava diakoniatyöntekijä

Kokkolan suomalainen seurakunta

• Ykspihlaja 
• Kansainvälinen diakonia

I


ruokapalvelutyöntekijä - matservicearbetare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet, Vasikkasaaren leirikeskus

J


toimistosihteeri - byråsekreterare
06 8296 111

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet Kokkolan suomalainen seurakunta

ruokapalvelutyöntekijä - matservicearbetare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet, Kokkolan seurakuntakeskus

nuorisotyönohjaaja

Kokkolan suomalainen seurakunta

K


lähetyssihteeri

Kokkolan suomalainen seurakunta

Kokkolan suomalainen seurakunta

talouspäällikkö - ekonomichef

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

diakoniatyöntekijä

Kokkolan suomalainen seurakunta

• Halkokari-Rytimäki
• Mielenterveystyö

rekisterisihteeri

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet Kokkolan suomalainen seurakunta

toimistosihteeri - byråsekreterare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

palveluvastaava - serviceansvarig

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet, Vasikkasaaren leirikeskus

lastenohjaaja

Kokkolan suomalainen seurakunta

Kokkolan suomalainen seurakunta

diakoniatyöntekijä

Kaustisen ja Ullavan seurakunta

hautausmaan työntekijä - suntio

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

suntio

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet Halsuan seurakunta

hautausmaan työntekijä - suntio

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

hautaustoimen päällikkö - begravningsväsendets chef

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

ruokapalvelutyöntekijä - matservicearbetare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet, Kokkolan seurakuntakeskus

seurakuntaemäntä

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet, Halsuan seurakuntatalo

hautausmaan työntekijä - suntio

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

erityisammattimies - specialyrkesman

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

keittiövastaava - köksansvarig

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet, Kokkolan seurakuntakeskus

diakoniatyöntekijä

Lohtajan seurakunta

virkavapaalla

suntio

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet Kaustisen ja Ullavan seurakunta

L


päihdetyöntekijä - missbrukararbetare

Kokkolan suomalainen seurakunta

• Päihde-, kriminaali- ja katulähetystyö

vs. nuorisotyönohjaaja

Kokkolan suomalainen seurakunta

Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja, diakoniatyöntekijä

Kokkolan suomalainen seurakunta

vt. kirkkoherra

Kälviän seurakunta, Lohtajan seurakunta

palvelupäällikkö - servicechef

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

hautausmaan työnjohtaja

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

M


seurakuntapastori

Kokkolan suomalainen seurakunta

hallintojohtaja - förvaltningsdirektör

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

talonmies - gårdskarl

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

laitoshuoltaja - lokalvårdare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

nuorisotyönohjaaja

Kokkolan suomalainen seurakunta

virkavapaalla

N


ruokapalvelutyöntekijä - matservicearbetare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet, Ullavan seurakuntakoti

registersekreterare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet Karleby svenska församling

P


vs. seurakuntapastori

Kokkolan suomalainen seurakunta

johtava sairaalapastori - ledande sjukhuspastor

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

vahtimestari-siivooja - vaktmästare-städare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

Kaarlelan seurakuntakoti, 
Koivuristi, 
Torsön kesäkoti

lähetyssihteeri

Kälviän seurakunta

nuorisotyönohjaaja

Kokkolan suomalainen seurakunta

seurakuntapastori

Kälviän seurakunta, Lohtajan seurakunta

R


kiinteistöpäällikkö - fastighetschef

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

suntio

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet Lohtajan seurakunta

suntio-vahtimestari - kyrkvaktmästare-vaktmästare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet Kokkolan suomalainen seurakunta - Karleby svenska församling

diakoniatyöntekijä

Kokkolan suomalainen seurakunta

• Keskikaupunki
• Lähimmäispalvelu

S


suntio - kyrkvaktmästare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet Kokkolan suomalainen seurakunta - Karleby svenska församling

ruokapalvelutyöntekijä - matservicearbetare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet, Kokkolan seurakuntakeskus

palveluvastaava - serviceansvarig

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet, Kälviän seurakuntakoti

palkkasihteeri - lönesekreterare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

hautausmaan työnjohtaja - begravningsplatsarbetsledare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

kyrkoherde, gemensamma kyrkorådets ordförande
Karleby kyrkliga samfällighet Karleby svenska församling Kokkolan seurakuntayhtymä
hautausmaan työntekijä - suntio

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

rekisterisihteeri

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet Kokkolan suomalainen seurakunta

T


talonmies - gårdskarl

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

seurakuntapastori

Kokkolan suomalainen seurakunta

virkavapaalla

U


ruokapalvelutyöntekijä - matservicearbetare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet, Vasikkasaaren leirikeskus

varhaiskasvatuksen ohjaaja

Kokkolan suomalainen seurakunta

V


seurakuntasihteeri, vapaaehtoistyön koordinaattori

Kokkolan suomalainen seurakunta

suntio - kyrkvaktmästare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet Kokkolan suomalainen seurakunta - Karleby svenska församling

rekisteripäällikkö - registerchef, tietosuojayhteyshenkilö - dataskydds kontaktperson

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

puutarhuri - trädgårdsmästare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

diakoniatyöntekijä

Kokkolan suomalainen seurakunta

• Koivuhaka-Mesilä
• Kehitysvammaiset

keittiövastaava - köksansvarig

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet, Lohtajan Seurakulma, Lohtajan pappila

johtaja / perheneuvoja - direktör / familjerådgivare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

direktör / familjerådgivare
Karleby kyrkliga samfällighet Kokkolan seurakuntayhtymä
Församlingsarbetets specialtjänster
suntio

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet Kaustisen ja Ullavan seurakunta

palveluvastaava - serviceansvarig

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet, Kaarlelan seurakuntakoti,  Koivuristu,  Torsön kesäkoti

W


diakoniatyöntekijä

Kokkolan suomalainen seurakunta

• Kirkonmäki-Lappilanmäki-Kaustari
• Kuulo- ja näkövammaiset

Y


toimistotyöntekijä, vuosilomasijainen henkilöstöhallinnossa - kontorsarbetar, vikarie inom personalavdelningen

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet