Begravningsplatser

Begravningsplatser

  • Karleby kyrkliga samfällighet äger åtta begravningsplatser.
  • Gravgårdsområdena omfattar allt som allt ca 39 ha.

Reservering av gravplats

Anna och Maria begravningsplatser
kontoret (Bågvägen 1, 67100 Karleby)
Begravningsplatsarbetsledaren 
• ger råd och hjälp i begravningsärenden
• informerar om gravar och deras inlösningspriser 
• är bäst anträffbara per telefon måndag-torsdag kl 9-14, tfn 050 3147 477

Elisabeth begravningsplats
kontoret (Elisabethvägen 42, 67700 Karleby)
Begravningsplatsarbetsledaren och kyrkvaktmästaren
• ger råd och hjälp i begravningsärenden
• informerar om gravar och deras inlösningspriser 
• är bäst anträffbara per telefon måndag-torsdag kl 9-14, tfn 050 3147 478

Övriga gravgårdar
Gravplatserna reserveras genom begravningsplatsarbetsledaren / församlingsmästaren (se listan på begravningsplatserna)

Gravplatsen har en förvaltningstid. Gravrätten överlämnas för 30 år och tiden räknas från början av följande kalenderår. Gravrätten kan förlängas efteråt.

Gravskötsel kan beställas på ekonomikontoret, tfn 050 3147 234
Postadress: Västra Kyrkogatan 17, 67100 Karleby
Gatuadress: Gustaf Adolfs gata 16, 2:a våningen
öppet mån-fre kl 9-15.

I andra begravningsärenden vänligen kontakta chefen för begravningsväsendet:

Korkiakangas Janne

Hautaustoimen päällikkö - Begravningsväsendets chef

Classes Begravningsväsendet
Gsm 050 3147 476
Email

 

Handledning vid begravning

Hjälp beträffande begravningsarrangemangen finns samlade i häftet Till hjälp vid sorg i hemmet. Handledning vid begravning.

Häftet kan avhämtas från Karleby svenska församlings pastorskansli eller skrivas ut från bildlänken här nedanför.

 

Handledning vid begravning

År 2018 ägde 477 (2017: 476) jordfästningar rum på samfällighetens begravningsplatser. 87 (2017: 82) av dem var kremeringar.

Förutom de begravningsplatser som är i bruk idag finns den historiska Katarine gravgård i Karleby centrum.  

Karleby Turistguider rf ordnar guidade rundvandringar på Marie och Elisabeth begravningsplats om somrarna.