Officiella kungörelser


 

Kuulutus koskien Kälviän hautausmaata 1.6.2023

Kokkolan seurakuntayhtymän Kälviän hautausmaalla on todettu hautoja, joissa hoito on laiminlyöty. Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä tämä kuulutus koskee alla mainittuja hautoja. Kunkin haudan haltijan on vuoden sisällä kuulutuksesta kunnostettava hauta sen uhalla, että hautaoikeus menetetään (Kirkkolain 17 luvun 5 § 3 mom.). Kunnostuksen jälkeinen haudan hoito tulee järjestää.

Hoitamattomat haudat

Kuulutetut haudat on merkitty haudalle asetetulla ilmoituksella. Hautaluettelo on nähtävillä hautausmaan pääportilla, kyseisellä hauta-alueella, Kälviän seurakuntavirastossa sekä seurakuntayhtymän nettisivuilla.

Alue 4

 • Rivi 1 – haudat: 3, 4, 5S, 6, 4a, 7a, 7c    
 • Rivi 2 – haudat: 1, 2, 4S, 6S, 7S      
 • Rivi 3 – haudat: 2, 4S            
 • Rivi 4 – haudat: 1, 3          
 • Rivi 5 – haudat: 3            
 • Rivi 6 – haudat: 4, 5            
 • Rivi 7 – haudat: 1, 5, 6
 • Rivi 8 – haudat: 1S, 2S
 • Rivi 9 – haudat: 3
 • Rivi 11 – haudat: 4S, 9, 11
 • Rivi 12 – haudat: 5, 7, 7b, 8
 • Rivi 13 – haudat: 8, 9, 11, 13, 15
 • Rivi 14 – haudat: 1b, 4, 5

Lisätietoja

 • suntio Timo Alatupa, p. 050 3147 521, timo.alatupa@evl.fi
 • hautaustoimen päällikkö Janne Korkiakangas, p. 050 3147 476, janne.korkiakangas@evl.fi

Kokkola 31.5.2023
Yhteinen kirkkoneuvosto