Informationsavdelningen

Informationsenheten vid Karleby kyrkliga samfällighet förmedlar information om församlingarnas budskap, verksamhet och förvaltning.


tiedottaja - informatör

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

Lomalla 22.6-26.7


viestintäpäällikkö - informationschef

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet


toimistosihteeri - byråsekreterare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet Kokkolan suomalainen seurakunta

Lomalla 29.6-2.8


tiedottaja - informatör

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

Keski-Pohjanmaan IT-alueen seurakuntien tietosuojavastaava.

Församlingarnas dataskyddsansvarig inom Mellersta-Österbottens IT-område.


toimistosihteeri - byråsekreterare
06 8296 111

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet Kokkolan suomalainen seurakunta