Internationellt arbete

Samfällighetens internationella arbete stöder integreringen av invandrarna i det finländska samhället. Församlingarna erbjuder invandrarna konfidentiell samtalstjänst, stöd och rådgivning i olika livssituationer.


maahanmuuttajatyöntekijä - multicultural work

Kokkolan suomalainen seurakunta